046-71 06 50

Prislista

Här nedan finns en prislista på vanligt förekommande tjänster som vi erbjuder.

Grundavgift inkl. allmänundersökning

exkl. provtagning och röntgen etc.

 

550kr

Grundavgift vid större utredningar

exkl. provtagning och röntgen etc.

 

700kr

Vaccination inkl. veterinärundersökning

Kattsnuva eller kattpest och kattsnuva

 

400kr

Vaccination rabies

 

 

390kr

Vaccination kanin

 

330/660 kr

Vaccination 2 i grundvaccination

När 1:a vaccinationen är gjord hos oss

 

260kr

Normalkastration hankatt

Inkl. öronmärkning och SKK avg.

 

690kr

Normalkastration honkatt

Inkl. öronmärkning och SKK avg.

 

1290kr

Kloklippning vaken katt

 

110kr

Kloklippning inkl. sedering

 

550kr

Kloklippning vid annat besök

 

70kr

Kloklippning som kräver 2 personal

 

160kr

Kloklippning 10-kort

 

990kr

Receptarvode

 

120kr

Faktureringsavgift

 

100kr

ID-märkning chip

Inkl. SKK avg.

 

440kr

Öronmärkning

Inkl. SKK avg. och sedering

 

440kr

Foderrådgivning och vägning

10 besök

 

500kr