046-71 06 50

Prislista

Här nedan finns en prislista på vanligt förekommande tjänster som vi erbjuder.

Grundavgift inkl. allmänundersökning

exkl. provtagning och röntgen etc.

 

630kr

Grundavgift vid större utredningar

exkl. provtagning och röntgen etc. 

700kr

Vaccination inkl. veterinärundersökning

Kattsnuva eller kattpest och kattsnuva

 

460kr

Vaccination rabies

 

460kr

Vaccination kanin

 

700kr

Vaccination 2 i grundvaccination

När 1:a vaccinationen är gjord hos oss

 

280kr

Normalkastration hankatt

Inkl. öronmärkning och SKK avg.

 

750kr

Normalkastration honkatt

Inkl. öronkoll, tandkoll och enklare hälsoundersökning samt öronmärkning och SKK avg.

 

1600kr

Kloklippning vaken katt

 

130kr

Kloklippning vid annat besök

 

100kr

Receptarvode

 

120kr

Faktureringsavgift

 

100kr

ID-märkning chip

Inkl. SKK avg.

 

490kr

Öronmärkning

Inkl. SKK avg. och sedering

 

490kr

Foderrådgivning och vägning

10 besök

 

500kr

Direktregleringsavgift

 

100kr