046-71 06 50

Behandlingar

Vi kan utföra en mängd olika behandlingar på vår klinik. Se nedan och tveka inte att höra av er om ni undrar något.

Bilddiagnostik

Kliniken är utrustad med röntgen och ultraljud. Vi har även digital tandröntgen.

Laboratorium

I vårt laboratorium analyserar vi blodprover och urinprover. Vi kan även undersöka hud- och cellprover samt göra bakterieodlingar. Vid behov skickas prover vidare till specialiserade laboratorier i Sverige och utomlands.

Stationärvård

Vid behov har vi möjlighet att ta emot katter för stationärvård, t.ex. dropp, över dagen. Katterna får gå hem igen på kvällen och komma tillbaka igen nästa dag för vidare behandling.

Friskvård

Vi utför all form av friskvård så som vaccinationer, ID-märkning, besiktning, FIV- och FeLV-tester. Vi rabiesvaccinerar och utfärdas pass för katter som ska åka utomlands. För detaljerade regler angående utlandsresor se jordbruksverkets hemsida www.sjv.se.

Tandbehandlingar

Tandvård är lika viktigt för våra katter som för oss själva. Katternas tänder bör kontrolleras årligen, t.ex. vid en vaccination. En riktig tandundersökning kan bara göras i narkos. Om vi hittar misstänkta förändringar vid kontrollen bokas en tid för undersökning och åtgärd i narkos. Katter får knappast karies, men har ofta problem med tandköttsinflammation, tandlossning (parodontit), resorptionsskador (förkortas FORL eller TR) och tandsten. Typiska symptom är att katten tuggar lite avigt, kanske bara tuggar på ena sidan, tappar mat, saliverar eller ändrar beteende och blir lättretlig eller drar sig undan. Det är dock ovanligt att katter med tandproblem slutar att äta. Återigen är katterna mästare på att dölja sin symptom och man måste som ägare vara mycket uppmärksam för att upptäcka dessa problem.

Medicinska utredningar

Katter drabbas ofta av kroniska sjukdomar med symptom som viktminskning, försämrad aptit, kräkningar, trötthet och ökad törst. Det är ofta svårt att veta vad den bakomliggande orsaken kan vara. Många gånger behövs en noggrann utredning med blodprover, urinprover, röntgen och ultraljud, ibland även vävnadsprover, för att kunna ställa rätt diagnos. En korrekt diagnos är nödvändig för att behandlingen ska bli framgångsrik. Vi utför de flesta undersökningar på kliniken men remitterar vid behov till andra kliniker för kompletterande undersökningar.

Kirurgi

Vi utför de flesta mjukdelsoperationer. Rutinoperationer som kastrationer bokas direkt och katterna lämnas på morgonen och hämtas samma eftermiddag. Inför andra operationer behöver vi i regel först träffa katten vid ett besök för att gå igenom vad som ska göras och kontrollera om förberedande blodprover eller röntgenundersökningar är nödvändiga. Sedan bokas en operationstid och katten lämnas till oss på morgonen och hämtas senare samma dag.

Seniorkontroller

Äldre katter drabbas ofta av sjukdomar som njursvikt, sköldkörtelöverfunktion, diabetes och artros. Även tandproblem är mycket vanliga. Eftersom katter är mästare på att dölja sina symptom tar det lång tid innan sjukdomar upptäcks. Ett tecken på tidig sjukdom kan vara att katten har gått ner i vikt. Det är inte normalt för friska katter att gå ner i vikt när de blir äldre. Regelbundna kontroller gör att vi kan upptäcka många sjukdomar på ett tidigt stadium och sätta in behandling i tid innan katten har blivit allvarligt sjuk. Förutom en allmän undersökning tar vi blodprover och om det är möjligt vill vi också titta på ett urinprov. Blodtrycksmätning kan behövas på gamla katter.